هوشمندسازی و IOT

 

هوشمند سازی با استفاده از پروتکل های اینترنت اشیاء از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا می باشد.که با توجه به ماهیت ؛ عدم محدودیت در گستره نفوذ ؛ کارائی بسیار زیادی در سیستمهای کنترل هوشمند دارا می باشد.

به عنوان مثال می توان به برخی از موارد کاربرد IOT در حوزه های ذیل اشاره نمود :

  •      مانیتورینگ و کنترل سیستمهای الکتریکال
  •      مانیتورینگ و کنترل سیستمهای حفاظتی ( دوربین ها؛ دزدگیرها و....)
  •      مانیتورینگ و کنترل سیستمهای تردد و ورود و خروج
  •      مانیتورینگ و کنترل سیستمهای شرایط محیطی با انواع سنسورها از قبیل نشت گاز ؛ نشت آب؛ میزان گرد و غبار ؛ دما ؛ اکسیژن ؛ منواکسید کربن ؛ آلودگی صوتی و ...
  •      مانیتورینگ و کنترل المانهای سیار از قبیل : وسایل نقلیه (خودرو و موتور سیکلت و...)
  •      و بسیاری امکانات دیگر با قابلیت سفارشی سازی متناسب با نیاز و شرایط مشتری