CRM

ارتباط با مشتری :

نرم افزار های ارتباط با مشتری (CRM)جزئی ضروری و لاینفک از کسب و کارهای امروزی به شمار میروند.که در صورت ارتباط این نرم افزارها با سیستمهای تلفنی و سایر نرم افزارها اهمیت بیشتری نیز پیدا می کنند.

از مزایا و امکانات این نرم افزار ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1-    پاپ آپ شدن پروفایل مشتری در لحظه تماس و دسترسی سریع و اسان به جزئی ترین اطلاعات مشتریاز قیبل اطلاعات تماس اطلاعات شخصی- آدرس نوع تاریخچه ارتباط با شرکت یا فروشگاه و پرهیز از پرسش های اضافه از مشتری

2-    اطلاع رسانی سریع و دسته جمعی به مشتریان در مواقع لزوم و اضطراری(به عنوان مثال قطع کانال ارتباطی معمول بین مشتری وشرکت یا فرو شگاه و جایگزینی کانال ارتباطی جدید از طریق مختلف مثل ارسال SMS گروهی به مشتریان تغییر نشانی تغییرات در زمینه کاری و....)

3-    تبلیغات گروهی

4-    جمع آوری اطلاعات و سلایق شخصی و تجاری مشتری و  استفاده از آنها در جهت رضایت مندی بیشتر مشتری و دهها امکانات دیگر